Historia

Krzysztof Żabierek

Krzysztof Żabierek Jestem doktorantem UKW w Bydgoszczy. Piszę pracę doktorską o arcybiskupie Stanisławie Gallu, pierwszym biskupie polowym Wojska Polskiego. Studia magisterskie skończyłem na UAM w Poznaniu (kierunek historia wojskowości). Moje zainteresowania to historia wojskowości, lotnictwo II RP, historia lokalna.

 

 

 

 

Mgr.Sebastian Liwoch

Mgr. Sebastian Liwoch jest absolwentem Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie (obecnie Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie). Tytuł uzyskał na podstawie pracy pt. „Początki zbrojnego ruchu oporu w Polsce (wrzesień 1939–czerwiec 1940 r.)”. Obecnie przygotowuje dysertację doktorską pod kierunkiem naukowym prof. zw. dr hab. Tadeusza Dubickiego dotyczącą życia i działalności płk. Franciszka Niepokólczyckiego po 1944 r. Jest autorem artykułów naukowych dotyczących głównie Polskiego Podziemia Niepodległościowego. Uczestniczył w konferencjach naukowych oraz  wygłaszał wykłady poświęcone wspomnianej tematyce.